Over AMADA MIYACHI EUROPE | Bedrijfsprofiel

 
 

Gedragscode

 

Wij eisen van AMADA MIYACHI EUROPE dat deze al haar activiteiten uitvoert in volledige conformiteit met de wetten, regels en voorschriften van de landen waarin zij actief is. Wij moedigen alle deelnemers; medewerkers, partners, leveranciers en klanten aan om verder te gaan dan alleen de naleving van de wet en op basis van internationaal erkende normen de sociale en ecologische verantwoordelijkheid en bedrijfsethiek naar een hoger niveau te tillen.

Bij AMADA MIYACHI EUROPE zetten wij ons in de mensenrechten van werknemers te respecteren en hen te behandelen met waardigheid en respect zoals geaccepteerd door de internationale gemeenschap. Dit geldt voor alle werknemers, met inbegrip van tijdelijke werknemers, migranten, studenten, uitzendkrachten, directe werknemers en alle overige werknemers.

Bij AMADA MIYACHI EUROPE erkennen we dat naast minimalisering van het aantal gevallen van werkgerelateerde verwondingen en ziektes, een veilige en gezonde werkomgeving zorgt voor een verhoging van de kwaliteit van producten en diensten, voor consistentie van de productie, ervoor zorgt dat personeel in dienst blijft en dat het moreel verbetert. We erkennen eveneens dat voortdurende input door en instructie van werknemers essentieel is voor het identificeren en verhelpen van gezondheids- en veiligheidsproblemen op de werkvloer.

Bij AMADA MIYACHI EUROPE erkennen dat we dat verantwoordelijkheid voor het milieu een integraal onderdeel is van het maken van producten van wereldklasse. Bij productieactiviteiten dienen nadelige gevolgen voor samenleving, milieu en natuurlijke hulpbronnen te worden geminimaliseerd, terwijl de gezondheid en veiligheid van de bevolking beschermd dienen te worden.

Om te voldoen aan sociale verantwoordelijkheden en voor het behalen van commerciële successen, zullen wij bij AMADA MIYACHI EUROPE en onze agenten de hoogste ethische normen handhaven.

AMADA MIYACHI EUROPE heeft managementsystemen opgezet met een doelstelling die gerelateerd is aan hetgeen hierboven vermeld staat. De managementsystemen zijn ontworpen om het volgende te waarborgen: (a) naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving en de eisen van de klant met betrekking tot onze activiteiten en producten; (b) conformiteit met deze gedragscode; en (c) identificatie en beperking van operationele risico's gerelateerd aan deze code. De code moet ook dienen om de voortdurende invoer van verbeteringen te bevorderen.

Dave Fawcett, CEO & President Europe and America